تحصیل در آلمان|سرمایه گذاری در کانادا | موسسه اندیشه پویان | ویزای کاری

نظرسنجی موسسه اندیشه پویان

خدمات موسسه اندیشه پویان را در حوزه امور مهاجرت ویا اخذ ویزا در چه سطحی می بینید؟

مطلوب

عادی

ناکارآمد

آیا کیفیت و کمیت محتوا و توضیحات ارائه شده جهت امور مهاجرتی در این وبسایت رضایت بخش است؟

بلی

تا حدودی

خیر

آیا از طراحی سایت راضی هستید؟

بلی

خیر

نسبتا